CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Organem prowadzącym  szkołę jest  Miasto Stołeczne Warszawa.


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Warszawie 

funkcjonuje w oparciu o :

 

1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”;


2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);


3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.).

 

W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany Statut CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Domeyki w Warszawie, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład tego zespołu.


Statut CXXII LO oraz pozostałe dokumenty szkolne znajdują się w dzienniku elektronicznym dostępnym dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

 

Działalność edukacyjna CXXII LO jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy.

 
 
Wprowadził Kirsz Norbert (CXXII Liceum Ogólnokształcące) 22-02-2021
Aktualizujący Kirsz Norbert (CXXII Liceum Ogólnokształcące) 22-02-2021
Zatwierdzający Sacewicz Włodzimierz (CXXII Liceum Ogólnokształcące) 22-02-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-02-2021
Liczba odwiedzin: 258